Każdy ma indywidualne powody, które uniemożliwiają samorealizację w życiu. Często są to wpływy innych osób – te, których jesteśmy świadomi, jak i te nieuświadomione. Oba rodzaje wpływów to negatywne programy, które należy usunąć, aby swobodnie funkcjonować.

Zdarza się, że wykonujemy niektóre działania, kierując się nie własnymi potrzebami, doświadczeniem i intuicją, a wskazówkami innych. Mamy wtedy poczucie poczucie braku realizacji siebie.

Nasza energia narażona jest także na zabrudzenie czy spadanie na niższe poziomy wskutek np. złych myśli lub czynów innych osób. Czasami jest to efekt magii (klątw, uroków, złorzeczeń, czyjejś zazdrości), a jej obecność odczuwać możemy przez długie lata. To sprawia, że trudno być szczęśliwym, skutecznie realizować się i być zdrowym jednocześnie.

Stosowana podczas spotkania technika umożliwia usuwanie negatywnych programów i ma na celu doprowadzenie klienta do stanu harmonii, a także zaimplementowanie programów uczciwości, pokory, braku zazdrości itp.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu duchowemu, program jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb. Usuwa magię (złe oko, wróżby, przekleństwa, „koronę” bezdzietności itp.) oraz negatywny wpływ osób trzecich. Dochodzi także do wyeliminowania wzorców, które utrudniają implementację nowego sposobu działania oraz nabytych lub narzuconych programów destrukcyjnych.

W trakcie tego procesu tworzy się miejsce na rekonstrukcję ciała na poziomie komórkowym i cząsteczkowym. Oczyszczanie następuje poprzez działanie energii z wysokiego poziomu. W efekcie, możliwe jest usunięcie wszystkich ujemnych wpływów, bez względu na ich rodzaj, przedawnienie i wytrzymałość.