Akademia Kosmoenergetyki AJNA prowadzi szkolenia kosmoenergetów według ścieżki edukacyjnej kończącej się tytułem Progressora Kosmoenergetyki Klasycznej. Ma status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Akademia prowadzi jedyne w Polsce zawodowe kursy Kosmoenergetyki i Hutty, dające nowe kompetencje zawodowe, które są potwierdzone zaświadczeniem placówki oświatowej – zaświadczenie na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Każdy uczestnik kończąc kurs i zdając egzamin (regulamin egzaminu) otrzymuje dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje. Wystawiane przez nas dokumenty i zaświadczenia, honorowane są w państwach członkowskich UE/EFTA.