W trakcie spotkania pomogę tobie zmobilizować i ujarzmić otaczające cię przepływy energii Wszechświata. Harmonizowanie energii odbywa się z użyciem strumieni światła i uzdrawiania. W efekcie zwiększa się poziom wibracji i następuje usunięcie wszelkich blokad i zniekształceń.

Najlepszą ochroną przed negatywnym wpływem z zewnątrz jest posiadanie gęstej i intensywnej aury. Ponieważ zastosowane, w trakcie spotkania, kanały pozostaną otwarte także później, pozostaniesz pod wpływem oczyszczania i regeneracji.

Efektem udziału w spotkaniu będzie harmonizacja i przywrócenie właściwych poziomów energetycznych na płaszczyźnie fizycznej i psychicznej. W przyszłości – nowe, wysokiej częstotliwości, drgania kanałów energetycznych organizmu dadzą tobie ochronę przed negatywnymi wpływami i manipulacją z zewnątrz. Warunkiem jest, by pozostawać otwartym i nauczyć się ufać temu przepływowi i tej sile. Odejdzie wtedy wiele trudności, zmieni się twoje pole energetyczne, a wszystkie ciała subtelne zaczną pracować w harmonijnym rytmie i powrócą do normalnej pracy.

Spotkanie Przywracanie prawidłowej energii życiowej to klucz do zdrowych, szczęśliwych relacji, obfitości finansowej i sukcesu zawodowego. Wywrze ono realny wpływ nie tylko na sytuację obecną, ale też na przyszłość.