Wszystko, co istnieje na tym świecie, ma swoją matrycę, swój kod oraz swoją strukturę, które są unikatowe i bardzo indywidualne.

W komórkach organizmów żywych procesy metaboliczne i czynniki środowiskowe mogą powodować uszkodzenie DNA. W każdej komórce, codziennie, ma miejsce nawet milion takich uszkodzeń. Wiele z nich powoduje trwałe zmiany w cząsteczce DNA, które mogą upośledzić albo pozbawić komórkę możliwości prawidłowej transkrypcji kodowanego, przez uszkodzony fragment DNA, genu. Inne uszkodzenia mogą skutkować, potencjalnie groźną dla genomu komórki, mutacją dotyczącą tej komórki i wszystkich następnych powstałych wskutek jej podziału. Deficyt informacyjny DNA oznacza, że w DNA brakuje ogromnych ilości informacji, a to oznacza, że organizm nadal żyje, ale ulega chorobom.

Jeśli w komórce duża ilość DNA uległa uszkodzeniu albo mechanizmy naprawy DNA, w komórce, nie są wystarczająco efektywne, mogą zajść:

  • nieodwracalny stan wygaśnięcia aktywności komórki, co oznacza starzenie się komórki;
  • samobójcza śmierć komórki, czyli apoptoza;
  • niekontrolowane podziały prowadzące do powstania nowotworu.

AKTYWACJA DNA

Aktywacja DNA to szereg procesów prowadzących do identyfikacji i naprawy zmian w cząsteczkach DNA, w każdej komórce. Proces naprawy DNA w komórce musi być cały czas aktywny, by móc szybko i skutecznie niwelować skutki każdego uszkodzenia komórkowego DNA. Powodzenie naprawy DNA zależy od wielu czynników, w tym od typu i wieku komórki oraz od środowiska pozakomórkowego.

Zdolność komórki do naprawy własnego DNA jest istotna dla integralności fizycznej całego genomu oraz integralności informacji genetycznej, którą niesie, a więc i dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Wiele genów, które początkowo zidentyfikowano jako wpływające na długość życia komórek, z czasem okazały się być zaangażowane w procesy naprawy i ochrony DNA przed uszkodzeniem. Nieprawidłowy przebieg naprawy zniszczeń komórkowych, w komórkach generatywnych, może doprowadzić do przekazania mutacji potomstwu. Z drugiej strony to, między innymi, takie mutacje są siłą napędową ewolucji biologicznej.

Już dziś możesz zacząć proces naprawy swojego DNA!