MATRYCA MAGA

Matryca Maga to dostrojenie, które jest bezpośrednim rezonansowym przekazem wiedzy (stanów, informacji, "obrazów") z matrycy informacyjnej Nauczyciela do matrycy informacyjnej (podświadomości) Ucznia. Do opanowania (zrozumienia) każdego poziomu wymagany jest znaczny i różny dla każdego uczestnika czas.

Matryca Maga jest aktem boskiej kreacji, twórczej energii wszechświata, która wpływa na ciebie i twoje możliwości, włączając cię w wielkie energie tworzenia życia na planecie.

Serie zdarzeń, łańcuchy związków przyczynowych i skutkowych ustawiają twoje życie w taki sposób, że twój ruch prowadzi cię do realizacji ścieżki twojego prawdziwego celu.

Otrzymacie również wzrost mocy osobistej i mocy realizacji, lecz będziecie wykorzystywać swoje nowe możliwości tylko w ramach swojego zadania życiowego.

Matryca Maga jest okazją do odnalezienia swojego przeznaczenia, do interakcji z energiami o różnej naturze, organicznie wplatając wzór swojej intencji w przestrzeń i czas.

Przejawiona Matryca Maga daje człowiekowi możliwość budowania swojego życia zgodnie z własną misją.

Ty jesteś twórcą swojego życia i magiem swojego wszechświata.
W tym samym czasie moc i potęga światła Stwórcy objawia się poprzez ciebie.
Matryca Maga - nie każdy może ją pojąć.
Podróżnik, który wybrał tę drogę, nigdy się nie pomyli, gdyż z pewnością Matryca Maga uczy linii duchowej ewolucji.
Wszystko jest ruchem i nauką.

Matryca Maga jest absolutem dającym możliwość, energii z planu subtelnego, aby przeszła do świata fizycznego w celu wcielenia się w różne formy.
Ta energia, która jest niezbędna w przestrzeni i czasie, w którym znajduje się mag planetarny. Ziemia, planety, kosmos, wszechświat - wszystko to jest żywym, ciągle rozwijającym się systemem.

Kiedy człowiek znajduje się w Matrycy Maga, jest nierozerwalnie połączony z tym wszystkim i ma możliwość poruszania się w żywym rytmie, dopasowując swoją wolę do możliwości żywej przestrzeni intelektualnej Życia.